Monday, 19 Nov 2018
You are here:
க.பொ .தா.(உ/த) மாணவர்களின் பிரிவுபசாரம் - 2015
Wednesday, 08 July 2015 00:00

எமது பாடசாலையில் க.பொ.த. (உ/த) 2015 மாணவர்களின் பிரிவுபசார நிகழ்வானது எமது பாடசாலையின் அதிபர் தலைமையில் 2015.07.08ந் திகதியன்று மு.ப 10.30 மணியளவில் ஆரம்பமாகி நடைபெற்றது. 

இதில் பிரதம விருந்தினராக வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திருவாளர் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்களும், 

கௌரவ விருந்தினராக நானாட்டான் கோட்டக்கல்விப் பணிப்பாளர் திரு.T.ஜெகநாதன் அவர்களும், சிறப்பு விருந்தினராக கிழக்கு பல்கலைக் கழக மாணவியும் எமது பாடசாலையின் பழைய மாணவியுமான செல்வி P.A.நகோமி அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர். இந் நிகழ்வில் உயர்தர மாணவர்களின் நிகழ்வுகளும் விருந்துபசாரமும் நடைபெற்றதோடு, அதிப்ர், ஆசிரியர்கள், விருந்தினர்கள் அனைவரும் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களுக்கு ஆசீர் வழங்கி வாழ்த்தி வழியனுப்பினர்.

படங்கள்